Charakteristika školky

Mateřské škola Treperka a waldorfská Semily se 5.9.2022 slavnostně nastěhovala do nově vystavěné budovy mateřské školy s nynější adresou Pod Vartou 858. Budova je architektonicky velmi dobře vymyšlena. Půdorysem budova připomíná dva kruhy, které se z části prolínají. Díky této unikátní stavbě mohou obě části školky (běžná i waldorfská) fungovat bez narušení autenticity obou vzdělávacích programů.

Běžné třídy mateřské školy, mají dvě heterogenní třídy. V každé je 24 dětí a dvě učitelky. Od září 2022 využíváme na obou třídách personální posilu v podobě asistentků pedagoga.  Obdobná situace je i ve waldorfských třídách. I zde se jedná o dvě heterogenní třídy, které vedou vždy dvě učitelky. V jedné třídě využíváme personální výpomoc v podobě asistentky pedagoga. K personálu MŠ patří také vedoucí stravování, dvě kuchařky, dvě uklízečky a údržbář.

Každá část školky má vlastní vchod se šatnou, ze které je vstup do prostorných jídelen. Z jídelem dále vcházíme vždy do dvou tříd, které mají své sociální zázemí. V běžné části mateřské školy najdeme třídu Sluníček a třídu Sedmikrásek, waldorfské třídy nesou název Ovečky a Broučci. Každá třída má dostatek didaktických pomůcek a různých hraček, které jsou obměňovány dle potřeb výchovně vzdělávacího procesu a také dle aktuálního ročního období. V blízkosti tříd sjou k dispozici sborovny a ředitelny pro pedagogické pracovníky. V prolínající se části dvou kruhů budovy najdeme technické zázemí školky – kuchyni, prádelnu, kotelnu a šatny pro personál.

K mateřské škole patří prostorná zahrada se spoustou houpaček, prolézaček a jiného vyžití pro děti. Nalezneme na ní také dostatek květin a dřevin, které nám do budoucna budou poskytovat dostatečný stín v horkých dnech, ve kterých můžeme využít i nainstalované mlhoviště. Děti mají na zahradě zázemí v podobě laviček a stolů.

Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

Kapacita mateřské školy je 96 dětí. Provoz máme od 6,15 do 16,15 hod.

Od 1. 1. 2002 je škola v právní subjektivitě.

Cílem naší školy je vnímat celou osobnost dítěte, jeho duševní pohodu , psychickou zdatnost, odolnost , ale i jeho sebepojetí a sebenahlížení. Ve vhodném tvořivém a obsahově bohatém prostředí stimulovat zájem, formou smyslového vnímání, o poznávání a učení.

Snažíme se, aby v naší mateřské škole byly děti šťastné a spokojené.