Zájmové aktivity

Od listopadu budou v rámci dopoledních aktivit docházet PŘEDŠKOLÁCI NA KERAMIKU. Keramika bude probíhat v DDM Semily vždy první čtvrtek v měsíci pod vedením paní Mgr. Jany Pavlatové.

Cílem návštěv bude rozvoj jemné motoriky ruky a kreativity, rozvoj citu pro výtvarné umění. Děti se seznámení s technikami práce s keramickou hlínou.
2.12. bude v rámci keramiky  i návštěva zvířátek v Chovatelském kroužku 🙂
Za všechna setkání, včetně poskytnutého materiálu, bude za každé dítě vybíráno dohromady 60 Kč. Tyto peníze budou vzaty z kulturního fondu.
Za nabídku a zprostředkování keramiky děkujeme DDM Semily, jmenovitě paní Mgr. Janě Pavlatové