Zájmové aktivity

Ve školním roce 2020/2021 probíhaly v rámci MŠ dvě zájmové aktivity:

  • TANEČKY
  • ZPÍVANÁ ANGLIČTINA

Oba kroužky byly zajišťovány externě (ZUŠ, soukromá výuka) a probíhaly v době pobytu dětí v MŠ. Placení zájmových aktivit probíhalo dle domluvy mezi rodiči a externími lektory. MŠ zajišťovala odvedení a přivedení dětí, v době samotné aktivity přebíral zodpovědnost nad svěřenými dětmi letkor zajišťující zájmové kroužky.

O případných zájmových aktivitách pro školní rok 2021/2022 budete včas informováni.