Projekt Šablony III – Poznáváme svět

Projekt Šablony III – Poznáváme svět REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018340 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků.

Zápis do MŠ 2022/2023

Vážení rodiče, informace o zápisu do naší mateřské školy pro rok 2022/2023 naleznete v následujícím odkazu: Zápis do MŠ Přihlášku si můžete vytisknout v tomto odkazu: Přihláška do MŠ pro rok 2022/2023   Pro děti ukrajinské národnosti, kterým je udělena dočasná ochrana nebo vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu platí následující odkazy: Zvláštní zápis …
Pokračovat ve čtení Zápis do MŠ 2022/2023