Úprava záloh na stravné a školné od 1.9.2022

Změna!! Úprava záloh na stravné a školné celodenní stravování 870.- Kč + školné 365 Kč = celkem záloha 1235.-Kč polodenní stravování 660.- Kč + školné 365 Kč = celkem záloha 1025.-Kč /přesnídávka + oběd /   Zálohy na stravné /předškoláci/ celodenní stravování                        870.- Kč          celkem záloha 870.-Kč polodenní stravování                        660.-Kč          celkem záloha 660.-Kč /přesnídávka + oběd/ Zálohy …
Pokračovat ve čtení Úprava záloh na stravné a školné od 1.9.2022

Projekt Šablony III – Poznáváme svět

Projekt Šablony III – Poznáváme svět REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018340 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči dětí/žáků.