Rytmus dne

  6:15 – 8:45     volná hra

  8:45 – 9:00     ranní kruh, přivítání

  9:00 – 9:30     svačina

 9:30 – 10:00    pohybový rej/ činnost podle týdenního programu

10:00 – 12:00  pobyt venku

12:00 – 12:30  pohádka

12:30 – 13:00  oběd

13:00 – 14:30  polední odpočinek

14:30 – 15:00  odpolední svačina

15:00 – 16:15  odpolední činnosti, volná hra