Rytmus týdne

Během týdne se pravidelně mohou střídat tyto hlavní společné činnosti:

 

Malování:

Malujeme akvarelovými barvami – žlutou, červenou a modrou; technikou mokré do mokrého. Při malování se děti seznamují s barvami, nezobrazují však konkrétní předměty, ale prožívají svět barev, jejich vznikání a prolínání. Děti pozorují, jak se jedna barva setkává s druhou, ohraničuje ji nebo se s ní spojuje, jak vznikají nové barvy, nové formy. Tak dítě vyvíjí obdivuhodné intuitivní umění kladení barev. Takovéto malování nevede k soutěživosti nebo k obkreslování, ale je psychologickým lékem, který vyrovnává napětí a únavu z jednostrannosti. Není důležitý výsledek, ale samotný proces tvoření.

 

Kreslení:

Při kreslení užívají děti voskové pastely v blocích (tzv. bločky) s širokou měkkou stopou na velkém formátu papíru. Dětské práce nehodnotíme a zpravidla nevystavujeme, jde o kreslení pro potěšení a o ztvárnění zážitků.

 

Pečení chleba (dalamánků):

Přípravy pečení chleba se účastní všechny děti. Ráno zadělají společně s učitelkou těsto. Konečné zpracování má na starosti učitelka, děti poté tvoří za doprovodu písní nebo říkadel malé bochánky. Děti projdou celý proces pečení chleba i s předcházejícím mletím zrna na celozrnnou mouku. Každé dětské ručky si mohou měkké těsto prohníst, pohladit nebo přivonět a ochutnat. Pod rukama vznikají dalamánky, pletýnky či šneci. Svými smysly děti zažijí působení elementů jako jsou slunce, voda, země i vzduch. Vůně čerstvého pečiva provoní každý týden celou školku.

 

Modelování:

K modelování se používá ve waldorfské školce výhradně včelí vosk. Jeho přírodní barvy a typická vůně pomáhají dětem tvořit opravdu všemi smysly. Práce se včelím voskem podporuje též dětskou trpělivost, fantazii a soustředění. Děti musí nejprve teplem svých dlaní vosk rozehřát, a to je práce nelehká! Společně pak v kroužku vytváříme jednoduché tvary, které se vztahují k určitému právě prožívanému období. Dětem neříkáme, že budeme modelovat to či ono, ale tichým vyprávěním či zpěvem se je snažíme jemně a nenásilně inspirovat. Výtvory dětí nikterak nehodnotíme.

 

 

Pohybová výchova(eurytmie):          

Pohybová výchova ve waldorfském vzdělávání je zastoupena především eurytmií, což je forma pohybového umění , pracující s rytmem a řečí. Děti se pohybují v hravých formách; jsou zvány do pohádky, do obrazného světa fantazie, ve kterém se proměňují v různé pohádkové bytosti a zvířátka. Eurytmie léčivě působí na celý organismus, podporuje správný rozvoj vnitřních, životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti. Umožňuje dítěti vžívat a vciťovat se do dějů a nálad, které ztvárňuje při zapojení celé smyslové sféry.

 

Oslavy narozenin:

Blíží-li se narozeniny někoho z dětí, nese se tento den ve znamení velké oslavy. Narození člověka je velká událost, kterou s dětmi prožíváme. A tak se malý oslavenec stává králem či královnou dne. Společně s dětmi pohádkovou formou přiblížíme příběh o jeho narození. Nechybí ani vlastnoručně dětmi či učiteli zhotovený dáreček nebo malá dobrůtka, kterou oslavenec se svojí maminkou pro ostatní připravil.