Platby za stravné od září 2021

Vážení rodiče,
dle našich předpokladů dochází od 1.9. ke zdražení stravy:
Strávníci     Přesnídávka    Oběd        Svačina
3-6 let           10 Kč                     19 Kč          9 Kč         (dohromady: 38 Kč)
7+                   11 Kč                      21 Kč          9 Kč         (dohromady: 41 Kč)
Prosíme vás proto o navýšení pravidelných plateb od 1.9.2021 následovně:
Předškoláci (stravné)                     800 Kč
Děti s odkladem ŠD ( stravné)    870 Kč
Ostatní děti (školné + stravné)   1165 Kč
 
Platby se zasílají na účet: 21631581/0100
 
Děkujeme Vám za pochopení