Projekt Šablony III – Poznáváme svět

Projekt
Šablony III – Poznáváme svět
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018340
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální
podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity
rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity, spolupráce s rodiči
dětí/žáků.