Platby

    • Stravné se hradí bezhotovostně nejdéle do 15. dne v měsíci na účet 21631581/0100 (v jedné platbě společně se školkovným).
    • Do popisu platby prosím uveďte příjmení a jméno dítěte
    • Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou mateřské školy nebo vedoucí školní jídelny jiný termín úhrady, může ředitelka rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
    • Dětem, které v aktuálním školním roce (od 1. září do 31.srpna) dovrší 7 let věku, je účtováno vyšší stravné.

 

Poplatky za stravné:

Děti MŠ do 6 let věku Přesnídávka, oběd, svačina 41 Kč
  Přesnídávka a oběd 31 Kč
Děti MŠ 7 let věku Přesnídávka, oběd, svačina 44 Kč
  Přesnídávka a oběd 34 Kč